07 oktober 2021

Beschikbaarheid kavels Eikendal Noord en Eikendal Zuid fase 3


Een drietal kavels in het Eikendal Noord en het Eikendal Zuid fase 3 komen opnieuw beschikbaar.

 

Het gaat om de volgende 3 kavels:

  • Kavel 51 Eikendal Noord
  • Kavel V15 Eikendal Zuid fase 3
  • Kavel V17 Eikendal Zuid fase 3

Uitgifte van deze kavels vindt plaats op basis van het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Dat wil zeggen dat de optieverlening en koop plaatsvindt in de volgorde waarin de inschrijvingen worden ontvangen bij de gemeente. Meer informatie leest u via Eikendal Noord en/of via Eikendal Zuid.

Inschrijven voor deze kavels kan met ingang van 21 september 2021 vanaf 9.00 uur, uitsluitend via email naar makelaardij@deventer.nl, met gebruikmaking van het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Inschrijfformulieren die op een eerder tijdstip worden ingediend, niet volledig zijn ingevuld en ondertekend of niet digitaal ingediend, zijn niet ontvankelijk.

Let op:

  • Leest u voorafgaand aan inschrijving de uitgiftevoorwaarden goed door.
  • U kunt slechts voor 1 kavel in aanmerking komen. U kunt dus slechts 1 kavel invullen op het inschrijfformulier. Formulieren waarop meerdere kavels zijn aangegeven zijn niet ontvankelijk.
  • U kunt per huishouden/(toekomstige) samenlevers slechts 1 inschrijfformulier indienen.