Werkzaamheden op Het Eikendal-Zuid


Op Het Eikendal-Zuid is de aannemer druk bezig met het gebied bouwklaar maken.

De aannemer legt de riolering, de tijdelijke bouwweg, de kabels en de leidingen aan. Ook wordt het terrein opgehoogd. Als dit is afgerond kunnen kavelkopers starten met het bouwen van hun woningen. De werkzaamheden zijn 16 februari begonnen en duren ongeveer tot begin mei.