01 december 2017

Aardgasloos en duurzaam bouwen in Het Eikendal-Zuid fase 2


De 2e fase van Het Eikendal-Zuid in Diepenveen wordt aardgasloos aangelegd. De gemeente moedigt kopers en bouwers aan een duurzame, (bijna) energieneutrale woning te realiseren. Kavels voor fase 2 komen binnenkort op de markt.

Dit stelt het college voor aan de gemeenteraad.

Toekomstbestendige woonwijk
“De 2e fase van Het Eikendal-Zuid wordt, vooruitlopend op nieuwe wetgeving, niet op het aardgasnet aangesloten”, zegt wethouder Frits Rorink. “Wij kiezen uitdrukkelijk voor duurzaamheid en realiseren een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige woonwijk in het dorp Diepenveen.”

(Bijna) energieneutraal
In de 2e fase van Het Eikendal-Zuid worden bouwers aangemoedigd een (bijna) energieneutrale woning te bouwen. Mensen die hun huis aantoonbaar (bijna) energieneutraal bouwen, beloont de gemeente met € 2.500.

Met bijna energieneutraal wordt bedoeld dat een woning de energie opwekt die nodig is voor het verwarmen ervan, maar niet voor het overige stroomverbruik. Uiteraard zijn volledig energieneutrale huizen ook welkom in de 2e fase van Het Eikendal-Zuid.

Invulling duurzaamheidsambitie
Afgelopen zomer nam de gemeenteraad de moties ‘Deventer aardgasvrije gemeente’ en ‘Stimulering duurzame nieuwbouw’ aan. Met het voorstel aardgasloos en duurzaam te bouwen in de 2e fase van Het Eikendal-Zuid, wordt invulling gegeven aan de duurzaamheidsambitie van Deventer. Ook in het regeerakkoord van kabinet-Rutte III wordt ingezet op duurzaam bouwen en wonen.