05 oktober 2017

Bouw duurzame woningen speerpunt in 2e fase Eikendal-Zuid


Deventer wil de bouw van duurzame nieuwbouwwoningen bevorderen. De gemeenteraad heeft in juli 2017 daarover een besluit genomen. Deze ambitie heeft ook gevolgen voor de toekomstige nieuw te bouwen woningen in de 2e fase van Eikendal-Zuid.

Verduurzaming van de particuliere woningbouw is een speerpunt binnen de duurzaamheidsagenda van de gemeente. De gemeenteraad heeft deze zomer het college opgeroepen om meer in te zetten op de realisatie van duurzame nieuwbouwwoningen door kopers en bouwers uit te dagen om meer duurzame woningen te bouwen.

Start kavelverkoop
Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de verkoopvoorbereiding van de 2e fase Eikendal-Zuid en verkend hoe duurzaamheid kan worden ingepast. Dit vraagt extra tijd. De start van de kavelverkoop van de 2e fase van Eikendal-Zuid is daarom verschoven naar eind dit jaar.

Kavels 2e fase Eikendal-Zuid
De verkaveling voor de 2e fase van Eikendal-Zuid heeft dezelfde uitgangspunten als de 1e fase, met kavelgroottes voor vrijstaande woningen vanaf circa 800 m2 en voor twee-onder-één- kap woningen vanaf circa 600 m2. Er is in totaal ruimte voor maximaal 50 woningen. De verkoop zal gefaseerd plaatsvinden, in de 1e fase wordt rekening gehouden met aanbod van verschillende type kavels.