Kavelverkoop 2e fase Eikendal-Zuid 2e helft 2017 van start


3 jaar eerder dan gepland, start de gemeente Deventer met de verkoop van kavels in het 2e deel van Eikendal-Zuid. Het uitwerkingsplan voor de vervolgfase van Eikendal-Zuid is inmiddels onherroepelijk. Er is ruimte voor maximaal 50 woningen.

De versnelde ontwikkeling van de 2e fase in Eikendal-Zuid is ingegeven door de marktontwikkelingen. De verdeling en verkoop van kavels in het 1e deel van Eikendal-Zuid is succesvol. Vrijwel alle kavels zijn al verkocht of gereserveerd. Ook de verkoop van de grotere kavels in Eikendal-Noord loopt goed. Op meerdere plekken wordt nu gebouwd.

Uitwerkingsplan
In het uitwerkingsplan voor het gebied zijn onder meer de plek en de omvang van de kavels omschreven. De verkaveling heeft dezelfde uitgangspunten als Eikendal-Zuid fase 1, met kavelgroottes voor vrijstaande woningen vanaf circa 800 m2 en voor twee-onder-één- kap woningen vanaf circa 600 m2.

Duurzaam bouwen
Het uitwerkingsplan houdt rekening met waardevolle elementen in het gebied, zoals de oude houtwal en de bosrand langs de Schuurmansweg. In deze vervolgfase van Eikendal-Zuid wordt ook extra aandacht gegeven aan duurzaam bouwen en inrichten.

Na de zomer volgt er meer informatie. Deze is te vinden op www.heteikendal.nl