08 februari 2017

Nieuwe fase in ontwikkeling Het Eikendal


3 jaar eerder dan gepland, start de gemeente Deventer met de ontwikkeling van het 2e deel van Het Eikendal-Zuid. Dit is een logisch vervolg, nu in het 1e deel vrijwel alle kavels verkocht of gereserveerd zijn. In Het Eikendal–Zuid fase 2 is ruimte voor maximaal 50 woningen.

De gemeente start met een uitwerkingsplan voor het gebied. Hierin staat onder meer de plek en de omvang van de kavels omschreven. De verkaveling heeft dezelfde uitgangspunten als Het Eikendal-Zuid fase 1, met kavelgroottes voor vrijstaande woningen vanaf circa 800 m2 en voor twee-onder-één- kap woningen vanaf circa 600 m2. Het uitwerkingsplan houdt rekening met waardevolle elementen in het gebied, zoals de oude houtwal en de bosrand langs de Schuurmansweg.

Ontwikkeling
Wethouder Frits Rorink is blij met de volgende stap in de ontwikkeling van Het Eikendal. “De markt trekt aan, en dat merken we ook aan de belangstelling voor kavels op deze mooie groene plek. Er is nu vraag naar de kavels in het nieuwe deel, dus wat ons betreft is dit het moment om er vaart achter te zetten en te starten met de ontwikkeling.”

Reageren op het uitwerkingsplan?
Het uitwerkingsplan voor Het Eikendal-Zuid fase 2 ligt van 9 februari tot en met 22 maart ter inzage bij Publiekszaken (Grote Kerkhof 1). Tot 22 maart 2017 is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Op www.deventer.nl/bestemmingsplannen staat meer informatie. Hier is het plan ook online in te zien.