29 december 2016

Unieke samenbouwkavel te koop op Het Eikendal Noord


Op Het Eikendal-Noord in Diepenveen brengt de gemeente een samenbouwkavel in verkoop. Op deze unieke kavel kunnen 3 tot 5 geschakelde wooneenheden gebouwd worden, in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap.

Collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) is een vorm van projectontwikkeling waarbij de toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun nieuwbouwproject. Dat wil zeggen dat de toekomstige bewoners (huishoudens) samen de verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik, het ontwerp, de financiering en de bouw van de woningen. Kavel 54 op Het Eikendal-Noord is een unieke locatie voor samenbouwers.

Inschrijving
De inschrijfperiode voor deze kavel is vanaf 30 januari 2017 tot en met 17 februari 2017.

Als gedurende de inschrijfperiode meerdere inschrijfformulieren worden ingediend, zal de toewijzing aan een groep plaatsvinden op basis van een loting. In de uitgiftevoorwaarden staan de spelregels voor de inschrijving. Als er gedurende de inschrijfperiode geen inschrijvingen worden ingediend, wordt de kavel nadien te koop aangeboden en dan geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Meer informatie
Lees meer over kavel 54.