Veel kavels Het Eikendal-Zuid fase 2 verloot


De loting van de kavels op Het Eikendal-Zuid fase 2 was een succes. Van de 24 kavels zijn 19 kavels verloot. De loting had plaats op donderdag 15 maart 2018.

Veel belangstellenden hebben een mooie kavel kunnen kiezen. Helaas heeft niet iedereen de kavel van zijn keuze kunnen bemachtigen. 

Bent u geïnteresseerd in Het Eikendal-Zuid fase 2? Er komt een vervolgfase voor de overgebleven kavels.

Inschrijving vervolgfase

Kavels die na de loting zijn overgebleven en kavels die eventueel vrijkomen, worden te koop aangeboden door middel van de methode: 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Dat wil zeggen dat de reservering, optieverlening en koop plaatsvindt in de volgorde waarin gegadigden zich bij de gemeente inschrijven. De inschrijving voor deze overgebleven kavels in Het Eikendal Zuid fase 2 start op 19 maart 2018 09.00 uur.