30 januari 2019

Het Eikendal-Zuid fase 1: van braakliggende grond naar prachtige woonwijk


De 1e fase van Het Eikendal-Zuid is inmiddels een heerlijke woonwijk geworden. Lag het gebied er een paar jaar geleden nog braak bij, begin 2019 staan er prachtige huizen en is ook de openbare ruimte definitief ingericht.

Straten zijn aangelegd en straatverlichting geplaatst. Bomen zijn geplant en bermen ingezaaid met gras. 3 woningen zijn nog in aanbouw en worden waarschijnlijk in het voorjaar opgeleverd. Als ook op de laatste 2 kavels aan de Molenweg droomhuizen zijn verrezen, is de 1e fase van Het Eikendal-Zuid helemaal af.